Tømmerkledning

Dette er en kledning som er 30 mm tykkelse og 250 mm total bredde. utseende er visuelt likt tømmerstokken.